Тероризъм и антитероризъм:

- обучението обхваща специални и полицейски служби;
- обучение на ръководен състав на национално и местно ниво;
- обучение на оперативен изпълнителски състав;
- тактическо обучение на специализирани групи;

Специални и полицейски подразделения:

Обучението се провежда по единен логически затворен цикъл включващ:

 - теоретични блокове;
- невъоръжена тактическа подготовка;
- въоръжена тактическа подготовка;
- тактическа подготовка;
- приложение на всички видове помощни охранителни средства;
- психологическа подготовка;
- действия при бомбени заплахи и контрамерки срещу взривни устройства;
- антитерористична подготовка;
- действия при оръжия за масово поразяване /CBR weapons –cemical, biological and radiological weapons/;
- подготовка на полицейски инструктори;
- подготовка на ръководни служители;

Банков и корпоративен сектор:

 - подготовка на координатори, супервайзори и отговорници;
- подготовка на обектова охрана;
- подготовка на мобилни групи;
- подготовка на инкасови екипи;
- подготовка на персонална охрана;

Персонална сигурност и защита:

- подготовка на основни екипи за близка защита;
- подготовка на екипи за комплексна охрана;
- подготовка на поддържащи екипи за контра действия;