Системата MAST

Институтът развива и усъвършенства специализирани подходи в бойните изкуства, които прилага в подходяща и адаптирана форма към специалното полицейско и охранително обучение.

За нуждите на практикуването и обучението по бойни изкуства се прилагат принципите и методите от най-съвременните бойни изкуства /Филипински бойни изкуства-Досе Парес, Ескридо, Граплинг, Джийт кун до, Трапинг, MMA/, което се пречупва и е адаптирано през личния принос на г-н Любомир Йорданов - Гранд майстор по Джийт Кун До и Филипински бойни изкуства. Това прави системата MAST уникална. системата дава със сигурност най-добрата ефективност за нуждите на самозащитата, за целите на антитерористичното, полицейско и охранително обучение.