Тероризъм и антитероризъм:

 - по проблемите на националната сигурност /кризисен мениджмънт/
- сигурност на критични инфраструктури и стратегически обекти и инсталации
- сигурност и безопасност на задгранични дипломатически, консулски, търговски и културни представителства
- сигурност и безопасност на държавни и правителствени представители

Обществен ред и безопастност:

 - по проблеми на кризисния мениджмънт
- по въпроси отнасящи се до дейността на полицейските служби
- по организация и провеждане на полицейски акции и операции
- по законосъобразността на полицейската дейност

Банков и корпоративен сектор:

 - консултации за техническо оборудване и мониторинг
- осъществяване на инкасова дейност
- организация на обектова охрана
- лоялност и контрол върху контактите
- психологическа проверка и оценка на персонала
- консултации за опазване на фирмената тайна и секрети
- оценка за надеждност и функциониране на системата за охрана

Персонална сигурност и защита:

- оценка на заплахите и степента на рисковете
- организация и функциониране на системата за сигурност и защита
- контрамерки за противодействие на заплахите