Гранд майстор Любомир Йорданов

Създател, собственик и СЕО на МИБИСТ Ltd. Завършил е Академията на МВР с магистърска степен със специалност –"Управление на националната сигурност и обществения ред". Има втора магистърска степен по право от Софийски университет Св. Климент Охридски. Служил е в системата за национална сигурност. Завършил е курс за ръководни кадри в Академия на МВР. Работил е като оперативен работник по линия на контраразузнаването - о.р. капитан. Заемал е длъжност директор по сигурността на комплекс от отбранителната промишленост. Бил е оперативен ръководител на тактическа група по линия на антитероризма. Работил е по защита на отбранителната промишленост и защита на класифицирана информация. Специализирал в САЩ и Израел, организатор на конференции и курсове с американски, израелски и английски експерти по антитероризъм. Експерт и старши инструктор по тероризъм и антитероризъм, полицейско и секюрити обучение, по невъоръжена, въоръжена и тактическа подготовка, банкова и корпоративна сигурност, персонална безопасност и защита. Член на IALEFI /Международната Асоциация на инструкторите на правоохранителните органи/ и на ASIS/Американското Общество по индустриална сигурност/. Гранд майстор по Джийт Кун До и Филипински бойни изкуства.

 Ваня Йорданова – административен мениджър

Завършила висше педагогическо образование. Работила е организатор културно-масова работа. Организатор към Дом на културата на ЦКС. Била е завеждащ сектор „Културно-масова работа” на профсъюзен дом на културата към Български професионални съюзи. Специализирала е администриране, организиране и провеждане на конференции, семинари и други мероприятия.

 


 

 О.р. ген.м-р д-р Калчо Таушанов

Завършил магистратура в Академия на МВР – специалност «Противодействие на престъпността и охрана на обществения ред». Второ висше юридическо образование завършва в Академия на МВР- специалност «право». Трето висше образование по специалност «Журналистика» завършва в Софийски Университет «Св. Климент Охридски». Докторска дисертация защитава в Москва-доктор по право. Дългогодишен преподавател в Академия на МВР. Бил е адвокат в периода 1993-1996 година. Дългогодишен ректор на Академията на МВР. Преподава в АМВР, Университет по национално и световно стопанство, Нов Български Университет. Директор по сигурността на Алианц България АД. Експерт по полицейско и охранително обучение.


 о.р. полк. проф. Бойко Ганчевски

Завършил е Академия на МВР – специалност «Противодействие на престъпността и охрана на обществения ред». Завършил е магистратура в СУ „Климент Охридски» специалност «право». Завършва психология в Московски Държавен Университет. Специализирал е в сферата на полифизиографските изследвания в Русия и САЩ. Дългогодишен служител на МВР. Работил е в икономическа полиция. Бил зам. н-к отдел. Директор на Институт по психология на МВР -1994-2001 год. През 1980 год става к.ф.н /кандидат на философските науки/. През 1992 става доцент. През 2004 е утвърден за доктор на психологическите науки, а през 2006 год. става професор по психология. Преподава в Академия на МВР, СУ «Климент Охридски», Нов Български Университет. Експерт по полицейско и охранително обучение.

 о.р. полк. доц. Петър Бойчев

Завършил е висш машинноелектротехнически институт в гр. София – специалност «Радиотехника». Завършил е първоначален курс и курс за ръководни кадри в Академия на МВР. Специализирал е и зад граница. От 1971 до 1985 година е работил в Институт по специална техника –МВР. От 1985 до 1990 е началник отдел в Оперативно техническо управление на МВР. От 1990 до 1999 год. е директор на Институт по специална техника на МВР. От 1999 и по настоящем е преподавател в Академия на МВР, Варненски свободен университет и Нов български университет. Експерт по защита на класифицирана информация, техническа защита на обекти и системи, по противодействие на разузнавателно проникване и индустриален шпионаж.

о.р. полк. доц. Никифор Стефанов

Висше военно образование във ВНВУ "В. Левски" гр. В. Търново, специалност "инж. Химически войски". Завършил е магистърска степен военно дело във Военна Академия гр. София. Защитава докторска степен в Москва. 1987 г. става доцент по "Радиационна защита". През 2000 г. доцент по "Организация и управление на въоръжените сили". Специализирал 1999 г. стратегически изследвания в областта на сигурността в "Джордж Маршал"-Гармиш Партенкирхен, Германия. Ръководство и управление на полицията в Полша. 2003 специализация по оръжия за масово унищожаване – САЩ. През 2004 стоки и технологии с двойна употреба – САЩ. 2004 год системен подход в обучението на полицията Канадска кралска конна полиция – Румъния. През 2005 г. планиране и управление на кризи с ОМУ на ръководно ниво – САЩ. Оръжия за масово унищожаване, операции на място – 2005 САЩ. 2005 год. откриване на стоки и изделия с двойна употреба – митническа служба САЩ. От 2005 до 2007 г. курсове за мащабни бедствия и аварии, борба с ОМУ, международно сътрудничество и неразпространение на ОМУ, физическа защита и безопасно боравене с ОМУ – САЩ. Бил е декан на факултет «командно щабен» във Военна Академия, София. Ръководител катедра в Академия на МВР. Зам. Декан на факултет «Полиция» Академия на МВР.

о.р. полк.д-р Ненко Дойков

Завършил висше военно образование в ВНВУ "В.Левски" гр. В. Търново със специалност "команден профил". Магистратура по право завършва в Пловдивски Университет "П. Хилендарски". През 2004 г. защитава дисертация и става доктор по национална сигурност. Дългогодишен служител на МВР. Бил е командир на отряд за бързи действия към гранични войски. Командир на батальон и комендант на войските на МВР. От 1999 г. е преподавател в Академията на МВР по дисциплините "оперативно-тактическа подготовка" и "противодействие на тероризма". Автор е на книги и учебна литература в сферата на противодействие на престъпността и различните видове тероризъм. Координатор и съставител на сценарии, матрици и съвместни антитерористични учения. Има завършени курсове по различни програми и проекти с експерти от САЩ, Израел, Полша, Германия, Англия, Франция, Испания, Русия.

о.р. майор д-р Светослав Занев

Завършил висше образование магистър – специалност "философия" в СУ "Кл. Охридски" гр. София. Защитава дисертация в СУ "Кл. Охридски" - доктор по философия. Специализирал в САЩ, Сан Диего полифизиографски изследвания. Работил в системата на МВР, като психолог в Института по психология от 1992 до 2005 г. Бил е зам. Директор на Института по психология на МВР. Автор е на книги и научни публикации в сферата на приложната психология за правоохранителния сектор. Участвал в съвместни проекти с партньорски служби от Европа. Експерт по полифизиографски изследвания, тестови изследвания, психологическо обучение на полицейски и охранителни служители.

о.р. полк. Пламен Попов

Завършил висше образование магистратура в Академия на МВР-специалност "право". Специализирал е банкова сигурност в Австрия 1995 год. Дългогодишен служител на МВР. Заемал е длъжност н-к отделение в РПУ. Началник отдел "охрана на обществения ред" в РПУ. Началник отдел "Охранителен" в Столична Дирекция на полицията. Н-к отдел "информация, анализ и планиране" в СДВР. Началник направление "Национален отряд за банкова охрана и сигурност" ДНСП. 1999-2008 е преподавател по полицейско право и охрана на обществения ред в Академия на МВР. Експерт по охранително обучение.

о.р. подп. д-р Людмил Георгиев

Завършил е Академия на МВР факултет "Полиция". Специалност "Журналистика и масова комуникация" завършва в СУ "Климент Охридски". Специализирал е криминалистика в Русия, а операторска работа в НАТФИЗ "Кр. Сарафов" гр. София. През 2000 г. защитава докторска дисертация по право. Дългогодишен служител на МВР с над 25 г. стаж. Бил е патрулен полицай, разследващ полицай, експерт-криминалист, полицейски говорител, гл. инспектор в звено за охрана на банкови трансфери, преподавател по криминалистика в Академия на МВР. Ръководител секция "Криминалистика" Академия на МВР. Вещо лице-криминалист към Софийски Градски Съд. Автор на научни и журналистически публикации, автор на 6 книги и съавтор на други 7, както и автор на сценарии за игрални филми по негови книги. Основател и главен редактор на електронен вестник "Следа" на АМВР.

о.р. полк. Пенчо Дамянов

Завършил висше военно образование в ВНВУ  "В. Левски" В. Търново. Дългогодишен военнослужещ в Българска армия. Командир и преподавател в Школа за запасни офицери в гр. Плевен. Бил е ръководител катедра "Огнева подготовка". Работил е като ръководител охрана в голяма охранителна фирма. Експерт специалист по стрелкова подготовка. Експерт по тактическа подготовка. Експерт по охранително обучение. Лицензиран майстор на стрелково въоръжение.

д-р Красимир Христофоров

Завършва школа за запасни офицери. Висше медицинско образование завършва във Висш Медицински Институт гр. Плевен специалност вътрешни болести. Специализира обща медицина. Работи като общопрактикуващ лекар. Експерт специалист по невъоръжена тактическа подготовка за охранители и полицейски служители. Преподава спешна медицинска помощ за служители от правоохранителния сектор. Преподава и по приложна психология за охранители.

 


Старши-инструктор Стефан Тончев

Служил във военно-въздушни сили. Завършил курсове по педагогика в Търновски Университет и мениджмънт във Варненски Свободен Университет. Работил като служител във военна полиция. Заемал е различни длъжности в частния охранителен сектор. Инструктор по невъоръжена тактическа подготовка, инструктор по въоръжена тактическа подготовка и по използване на помощни охранителни средства. 

Фул-инструктор Божидар Станчев

Служил във военно-въздушни сили. Завършна ХТМУ- София като Магистър по специалност „Химични технологии” с професионална квалификация „Инженер-химик . Собственик и Управител на БОСТЕКС ЕООД. Инж. Божидар Станчев е съосновател и заместник председател на УС на Кунфу център „Сюангуей” - Уин Чун, Джийт кун до и Филипински бойни изкуства /Арнис, Ескрима и Кали/. Инструктор по Тайдзицюан /3 дан/, Официален представител и главен инструктор - сифу за България /4 дан/ - на Традиционната организация по Уин Чун и Ескрима (I Kwoon). Г-н Станчев е full instructor /5 дан/ към Международния институт по бойни изкуства и специални тактики (IMASTI). Специализирал е по дисциплините: Джун ФанДжийт Кун До, Западен Бокс, JKD Кик Бокс, Тай Бокс, Граплинг и Филипински Бойни изкуства. Инструктор по невъоръжена тактическа подготовка и използване на помощни средства към IMASTI при провеждането на специализирани обучения на полицейски и секюрити структури.