Директор, гранд майстор и главен инструктор

г-н Любомир Йорданов - Grand Master  - IMB academy and Cacoy Doce Pares World Federation

Създател, собственик и СЕО на МИБИСТ Ltd. Завършил е Академията на МВР с магистърска степен със специалност –"Управление на националната сигурност и обществения ред". Има втора магистърска степен по право от Софийски университет Св.Климент Охридски. Служил е в системата за национална сигурност. Завършил е курс за ръководни кадри в Академия на МВР. Работил е като оперативен работник по линия на контраразузнаването - о.р. капитан. Заемал е длъжност директор по сигурността на комплекс от отбранителната промишленост. Бил е оперативен ръководител на тактическа група по линия на антитероризма. Работил е по защита на отбранителната промишленост и защита на класифицирана информация. Специализирал в САЩ и Израел, организатор на конференции и курсове с американски, израелски и английски експерти по антитероризъм.

Експерт и старши инструктор по тероризъм и антитероризъм, полицейско и секюрити обучение, по невъоръжена, въоръжена и тактическа подготовка, банкова и корпоративна сигурност, персонална безопасност и защита. Член на IALEFI /Международната Асоциация на инструкторите на правоохранителните органи/ и на ASIS/ Американското Общество по индустриална сигурност/. Гранд майстор по Джийт Кун До и по Филипински бойни изкуства.